Projektid

Projektides osalemine
1. Ülenurme lasteaia keskkonnateadlikkuse õppeprogrammides osalemine 2018/2019 õa.
2. Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus :
1. Ettevõtte Maheait OÜ külastus
2. Ürituse korraldamine lasteaias” Köögi- ja puuviljad eestlaste toidulaual.”

1.Ülenurme Lasteaia lapsed osalevad 2016/2017 õppeaastal Euroopa Liidu toiduprogrammide raames PRIA  koolipuuvilja- ja köögivilja toetusega seotud tegevustes Latika mahetalu projektis.

2.Ülenurme Lasteaia töötajad osalevad 2016-2018 a programmi “Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid” meetme “Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine” tegevuse “Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus” raames projekti “Laste arengulised erivajadused sh käitumisraskused koolieelses eas”, tegevused viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toel.

projekti eesmärgid ja õpiväljundid

3.Ülenurme Lasteaia lapsed osalevad 2017/2018 õppeaastal KIK keskkonnateadlikkuse lihtsustatud  aktiivõppe programmides.

4.Hitsa projekt

Hitsa projekti eesmärgid