6. Dokumendid

koolitusluba_04.11.2019.a

Ülenurme lasteaia arengukava projekt

Arengukava 2018 -2020

Lasteaiakoha taotlemise avaldus Wordi-failina

Failide allalaadimiseks ja salvestamiseks enda arvuti kõvakettale palun liikuge ülaltoodud lingile, valige käsklus “Save” ning enda arvutis kataloog, kuhu dokumendi soovite salvestada. Allalaetud dokumenti on mugav kas elektrooniliselt  või siis eelnevalt välja printides ise täita ja lasteaeda toimetada

M66-Ülenurme lasteaia põhimäärus

Õppekava

Ülenurme lasteaed Nurmepesa kodukord

Kambja valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Ülenurme Lasteaia arengukava 2013-2017

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Arengukava kinnitamine