6. Dokumendid

Ülenurme lasteaed Nurmepesa kodukord

Nurmepesa arengukava 2020-2025

koolitusluba_  04.11.2019.a

Lasteaiakoha taotlemise avaldus Wordi-failina

Failide allalaadimiseks ja salvestamiseks enda arvuti kõvakettale palun liikuge ülaltoodud lingile, valige käsklus “Save” ning enda arvutis kataloog, kuhu dokumendi soovite salvestada. Allalaetud dokumenti on mugav kas elektrooniliselt  või siis eelnevalt välja printides ise täita ja lasteaeda toimetada

M66-Ülenurme lasteaia põhimäärus

Õppekava

Kambja valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord