2. Lapsevanemale

https://www.kambja.ee/et/teated/-/asset_publisher/D05VX7a38P3p/content/id/28573319?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kambja.ee

M58-Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine (1)

Lasteaiakoha taotlemine

Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus Kambja Vallavalitsusele.Taotluse saab esitada vallavalitsuses kohapeal (Pargi 2, Ülenurme), saata posti teel või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna aadressile marge.maidla@ylenurme.ee

Kambja valla lasteaedadesse saab kohta taotleda lapsele, kelle elukoht on taotluse esitamisel Eesti Rahvastikuregistri andmetel Kambja vallas. Lasteaeda vastuvõtu taotlus jäetakse rahuldamata juhul, kui eelpool nimetatud tingimus on täitmata.

Küsimuste tekkimise korral palun kontakteeruda e-posti teel marge.maidla@ylenurme.ee

Täpsem info Kambja Vallavalitsuse kodulehel.