2. Lapsevanemale

Valvelasteaia nimetamise korraldus 2018

Valvelasteaia avaldus 2018

Lasteaia kulud ja osa määr 2015

Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord

Valvelasteaia nimetamine 2016
Valvelasteaed 2017a. korraldus

Lasteaiakoha taotlemine

Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus Kambja Vallavalitsusele.Taotluse saab esitada vallavalitsuses kohapeal (Pargi 2, Ülenurme), saata posti teel või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna aadressile marge.maidla@ylenurme.ee

Kambja valla lasteaedadesse saab kohta taotleda lapsele, kelle elukoht on taotluse esitamisel Eesti Rahvastikuregistri andmetel Kambja vallas. Lasteaeda vastuvõtu taotlus jäetakse rahuldamata juhul, kui eelpool nimetatud tingimus on täitmata.

Küsimuste tekkimise korral palun kontakteeruda e-posti teel marge.maidla@ylenurme.ee

Täpsem info Kambja Vallavalitsuse kodulehel.

Toitlustamine:

Toitlustustasu
menüü 03.12- 07.12.2018
menüü 10.12.- 14.12.2018