1. Uudised

Teade.

Alates 18.05.2020 avatud  Ülenurme lasteaia Nurmepesa kõik rühmad  igal tööpäeval kl 7.00 – 18.00.

Teade.

Vastavalt läbiviidud lastevanemate küsitlusele on alates 11.05.2020 Ülenurme lasteaias Nurmepesa avatud igal tööpäeval  kl 7.00-18.00  2 valverühma:

Liblikate rühmas – Liblikate ja Pokude rühma lastele

Sipelgate rühmas – Sipelgate ja Sipsikute rühma lastele

Kuna info praegusel ajal muutub kiiresti ja teil tekib vaatamata küsitluses vastatutule siiski sel perioodil oma laps lasteaeda tuua, palun teavitage sellest lasteaia direktorit ette vähemalt 1 ööpäev. See on vajalik laste toitlustamise tooraine koguste planeerimiseks.
Samuti palume teil lasteaia hoonesse mitte siseneda vaid tuua laps Liblikate või Sipelgate rühma terrassile, veenduda, et teil on läbi akna silmkontakt rühmaruumis viibiva õpetajaga, kes saab lapse välisuksest sisse lasta ning vajadusel teda riietumisel abistada. Õhtusel järele tulekul koputage saabudes rühmaruumi aknale ja õpetaja saab teie lapse kojuminekuks valmis seada ning välisuksest teie juurde Liblikate või Sipelgater rühma terrassile saata.
Samuti palume kõikidel vanematel täita erakorralise perioodi ankeedi võimalusel eelnevalt juba kodus ), kus on kirjas lapsevanemate kontaktandmed, samuti kinnitus, et nii laps kui pereliikmed on terved ja pole omanud teadaolevat kontakti koroonahaigetega —  ja anda see esimesel hommikul lapsega kaasa. 
Õpetajal on õigus selgete haigustunnustega laps saabudes  lapsevanemaga koju tagasi saata. Või kui haigustunnused ilmnevad lapsel päeva jooksul, on lapsevanem kohustatud oma haigele lapsele järele tulema 1 tunni vältel.
 
Püsige terved ja hoiame üksteist!
 
Küsimuste ja lisainfo saamiseks palun pöörduda direktori poole:
tel: 5225919 või e-mail; merle.korgesaar@ylenurmelasteaed.ee
 
Lasteaed Nurmepesa pere

Nr 1816-Lasteaia osalustasu maksmisest ajutine vabastamine

Tuletame lapsevanematele meelde, et alates jaanuarist 2020 on meie lasteaia lahtiolekuajad muutunud. Rühmad on avatud 7.00-18.00.
Lapsed, kelle vanemad ei ole mingil põhjusel kl 18-ks lasteaeda lapsele järele jõudnud, viib õpetaja oma rühmast Liblikate rühma, mis jääb meie lasteaia valverühmaks. Sinna viib õpetaja ka lapse üleriided, jalanõud ja muud isiklikud esemed, mis lapsel sel päeval kaasas, et lapsevanem ei peaks minema lapse asju enam oma rühma otsima. Valverühm on avatud kuni kl 19-ni.
Rõõmsat aasta algust soovides!
Nurmepesa pere.

Info seoses koroona viirusega

terviseameti-soovitused-koolidele-ja-koolieelsete-lasteasutuste-juhtidele-seoses-covid-19

Nr 1747-Tegutsemine Kambja valla haridusasutustes COVID 19 viiruse ennetamiseks ning viiruse esinemisel_

TÖÖD JA TOIMETAMISED LASTEAIAS

 

Teade.
Lasteaia arvete tasumisel peab näitama makse saajaks Kambja Vallavalitsus.
SEB pangas arveldusarve sama,mis arvel näidatud.
Swedbankis arveldusarve EE592200221068464111.

Innove tänukiri Ülenurme Lasteaiale
Tänukiri