7. Ajalugu

Ülenurme lasteaia ajalugu

Lasteaed Ülenurmel saab alguse 26.oktoobril 1954.a., mil sovhoos avas mõisahoones üherühmalise lasteaia. Laste vähesuse tõttu lasteaed 1956a. suleti, kuid juba 1957a. taasavati üherühmalise lasteaiana selleks projekteeritud ja ehitatud majas (nüüdses vallamajas). 1964 aastast kuni 1968 aastani tegutses lasteaed ühe liitrühmana. Alates 1968 aastast oli Ülenurme lasteaed kahe rühmaline: sõimerühm ja liitrühm 3-6 aastasele lastele. Kaherühmalises lasteaias oli lapsi juba nimekirjas 41.

Alates 1975.a. oli la kolme rühmaline. Ruuminappuse tõttu kasutati individuaalelamut (Võru mnt.16) sõimerühmana.Toit tassiti 3 korda päevas korviga ja käeotsas 23-lapsele n.ö peamajast sõimemajja ja ka muusikaõpetaja jooksis kahe maja vahel, pillid kaenlas.
Laste ärapaigutamine ei lõppenud veel nii lihtsalt – karjakud, ehitajad, lüpsjad, traktoristid said töökohad, mugavustega korterid ja lasteaiakoha saamine oli justkui kõige tavalisema asi, mida juhataja pidi täitma kõrgemalt poolt antud korralduse kaudu. Et lapsi ära paigutada avati 1978.a veel üks aiarühm neljatoalises korteris Heki tn.4. Siis oli lapsi juba nimekirjas 70.
See aeg oli lasteaia kollektiivile äärmiselt keeruline ja raske, kuid lohutuseks kerkisid juba uue lasteaiahoone seinad. 25.juunil 1979.a.avati Eesti Põllumajandus Akadeemia Ülenurme õppe- ja katsemajandi kuuerühmaline lastepäevakodu. Külalisteraamatusse on majandi direktor Kalju Roosve kirjutanud järgmised sõnad: „On kätte jõudnud see tore hetk, mida plaaniti kümmekond aastat tagasi. Tartu KEK realiseeris need plaanid lastekaitseaastaks täna avatud lastepäevakodu hoone näol. Soovime lastepäevakodu personalile palju jõudu ja edu põllumeeste tulevase põlvkonna kasvatamisel!“
Kuuerühmalise lasteaiana töötasime 1990 aastani, siis laste arvu vähesuse tõttu sai meist nelja rühmaline asutus. Vabaks jäänud kahte sektsiooni kolis sisse Ülenurme Keskkooli kaks esimest klassi. Viimased jäid meie maja „üürnikeks“ 1994 aastani.Lasteaia koha-soovijaid oli nii palju, et 2005a. planeeriti juba juurdeehitust. Juuli kuul käivitus Euroopa Ühenduse rahastamise kaasabil ehitus ja 01.03.2006a. avati vastvalminud ruumides la kuues rühm. 2008a.kolis la ruumidest välja käsitööselts ja 2008a. 1.aprillist on Ülenurme lasteaed juba seitsmerühmaline. Oleme Ülenurme vallale kuuluv õppeasutus, kus võimaldatakse koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist. Lasteaia visiooniks on olla loov, püsikindel ja turvaline lapse arengut toetav lasteaed. Laste arendamise eesmärgiks on luua eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis.
Lasteaed pakub võimalust osaleda võimlemisringi, jalgpallitreeningu, lauluringi,  rahvatantsu, kandlemängu, folklooriringi, teadus- ja saksakeele ringi töös.
Siin lasteaias on head eakohased tingimused laste  arenguks ja sujuvaks üleminekuks kooli. Rühmaruumid, õueala koos lasteaia liiklusväljakuga pakuvad lastele igapäevaselt huvitavaid tegutsemis- ja mänguvõimalusi.

Meie lasteaia hariduselu on rikastanud osavõtt :

  1. Rahvusvahelisest projektist Soros Preschool „Hea Algus“ 1995 – 1999a.
  2. Tartu Haritlaste Liidu poolt koostatud rahvusvahelisest programmist Leonardo da Vinci alates 2001 –  2013 aastani. Selle programmi raames oli Ülenurme lasteaed praktikabaasiks  Saksamaa LV Hamburgi Sotsiaalpedagoogika Kutsekooli õpilastele.
  3. Osalemine CAP- koolitusprojektis 2006 – 2007 – 2008 aastal
  4. Osalemine „Puuprojektis“ 2006 – 2007 aastal ja Maanteameti liiklusalases projektis 2010 – 2013 aastal.
  5. Koostöö paljude huvigruppidega: Tartumaa Omavalitsuste Liit; Tartu Avatud Ülikool; Saksa Kultuuri Instituut; Tervise Arengu Instituut; Maakonna ja linna haridusasutused ja raamatukogud; Eesti Põllumajandusmuuseum, Maanteeamet, AHHAA keskus jne.

     Ülenurme Lasteaed on teinud oma ajalugu koos oma laste, vanemate ja  töötajatega.

Tehtud lugu   saadavad põhimõtted:

Kolme asja pead sa imetlema: looduse  ilu, lapsi ja vanureid

 Kolme asja pead sa endale ja teistele soovitama: tervist, rõõmu ja sõpru

 Kolme asja pead sa valitsema: oma iseloomu, keelt ja käitumist

 Kolme asja pead sa arendama: headust, julgust ja ligimese armastust

Lasteaia ajaloo pani kirja ja uuendas la direktor:  Milvi Päri

Ülenurme 01.11.2014 a.